Línea 6

FF.CC. Fuenlabrada Central – Cementerio Nuevo

Horarios

Salidas Fuenlabrada Central | Salidas Cementerio nuevo
Hora Frecuencia | Hora Frecuencia
08:00 | 08:30
09:00 1:00 | 09:30 1:00
10:00 1:00 | 10:30 1:00
11:00 1:00 | 11:30 1:00
12:00 1:00 | 12:30 1:00
13:00 1:00 | 13:30 1:00
14:00 1:00 | 14:30 1:00
15:00 1:00 | 15:30 1:00
16:00 1:00 | 16:30 1:00
17:00 1:00 | 17:30 1:00
18:00 1:00 | 18:30 1:00